HR

ADP vs Workday vergeleken

ADP vs Workday HCM Vergelijking

Geen reacties

Foto van auteur

Door Maddy Chiffey

Laatst bijgewerkt op 22 april 2023 door Ewen Finser

De details van personeelsbeheer kunnen moeilijk bij te houden zijn, ongeacht de omvang van uw bedrijf.

ADP vs Workday zijn cloud-gebaseerde platforms die zijn ontworpen om diensten voor het beheer van menselijk kapitaal te leveren.

Beide platforms hebben duizenden succesvolle bedrijven in hun klantenlijst, waaronder Fortune 500-bedrijven. Maar welke is het beste voor uw bedrijf?

Na wat speurwerk heb ik een uitgebreide review gemaakt, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Mijn conclusie vooraf: Zowel ADP als Workday hebben uitgebreide functionaliteiten en daarom behoren ze tot de beste HR-platforms die grote bedrijven gebruiken. Door hun beheermogelijkheden behoren ze tot de beste tools voor werken op afstand voor uw bedrijf. Echter, ADP biedt veel meer functionaliteit en is schaalbaarder dan Workday. Het feit dat het kan worden gebruikt door kleine en middelgrote bedrijven maakt het een beter platform.

Belangrijkste verschillen tussen ADP en Workday

De belangrijkste verschillen tussen ADP en Workday zijn:

 • ADP heeft meerdere oplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven, terwijl Workday is ontworpen voor grote bedrijven.
 • Workday heeft een eenvoudige gebruikersinterface, terwijl de vele aanbiedingen van ADP het gebruik ervan behoorlijk lastig maken.
 • ADP biedt oplossingen voor het beheer van uitbesteed HR, terwijl Workday dergelijke voorzieningen niet heeft.
 • De klantenondersteuning van Workday is toegankelijk voor alle gebruikers, terwijl het ondersteuningsniveau van ADP afhankelijk is van het prijsplan.

Wat is ADP?

ADP (Automatische gegevensverwerking) is een HR-technologie die door meer dan 900.000 bedrijven over de hele wereld wordt gebruikt. Het platform automatiseert HR-functies zoals het registreren van werktijden, salarisadministratie en pensioen.

Bedrijven als Amazon, Ferro Corporation en United Community Bank gebruiken de verschillende functionaliteiten van het platform in hun activiteiten. ADP is door Fortune al 15 jaar achtereen erkend als een van 's werelds meest bewonderde bedrijven, met een toonaangevend marktaandeel.

Wat is Workday?

Workday is software die ontworpen is om de personeelsbeheeractiviteiten van een onderneming te automatiseren. Het platform is cloud-gebaseerd en behandelt de financiële en human resource aspecten van het runnen van een bedrijf. Workday heeft de voorkeur van middelgrote en grote bedrijven die het omslachtige karakter van talentacquisitie, management en Workday payroll willen verminderen. Het platform wordt gebruikt door bedrijven als Bank of America, Netflix en Puma.

ADP - Belangrijkste functies

Beheer van talent

ADP helpt bedrijven het talent te werven en te behouden dat ze nodig hebben. De rekruterings- en aanwervingsfunctie is ongelooflijk nuttig voor een bedrijf en helpt bij het opstellen van goede functiebeschrijvingen die toptalent zullen aantrekken.

Het platform helpt bedrijven bij het maken van mobielvriendelijke sites die geïnteresseerde kandidaten op de hoogte houden van geschikte functies. Het controleert ook sollicitaties, cv's en kandidaten aan de hand van de kaders van zowel het bedrijf als de arbeidswetgeving.

ADP maakt onboardingmodules die specifiek zijn afgestemd op elke nieuwe medewerker. Werknemers ervaren de bedrijfscultuur en hebben vanaf het begin contact met hun nieuwe collega's om ervoor te zorgen dat onboarding voor alle betrokken partijen pijnloos verloopt.

Om een laag verloop van talent te garanderen, heeft ADP tools die leer- en groeimogelijkheden creëren voor elke werknemer. Prestatiegegevens zorgen ervoor dat iedereen op het hoogste niveau presteert en compensatietools zorgen ervoor dat er geen salarisverschillen zijn.

Beheer van tijd en aanwezigheid

Effectief tijdbeheer zorgt ervoor dat een bedrijf zijn middelen niet verspilt, en de tijdregistratietools van ADP garanderen dit.

Met de tijdregistratie software kan HR-personeel online werkschema's maken en posten, zodat iedereen er toegang toe heeft. Het vereenvoudigt ook het afstemmen van verlof- en vakantieaanvragen. Een handig dashboard helpt bij het bijhouden van de prestaties van werknemers, inclusief te laat komen, absenteïsme en overwerk.

Werknemers kunnen inklokken vanaf hun telefoon of computer, wat betekent dat zelfs werk op afstand eenvoudig kan worden beheerd. De ADP TIme Kiosk maakt gebruik van gezichts- en spraakherkenning om de diensten en pauzes van werknemers bij te houden.

De tijdregistratie software integreert gemakkelijk met het salarissysteem. Dit maakt het proces van het verstrekken van compensatie sneller en nauwkeuriger. Werknemers hebben toegang tot tijd, aanwezigheid en looninformatie, zelfs vanaf een mobiel.

Beheer van de loonlijst

De salarisadministratie is een van de HR-functies die door ADP eenvoudiger wordt gemaakt. De salarissoftware kan worden geïntegreerd met de tijdregistratie- en ERP-software van je bedrijf voor naadloos beheer.

De salarissoftware van ADP is volledig online, maar de werkgever en werknemers hebben er zelfs mobiel toegang toe. Het automatiseert de uitbetaling van betalingen en uitkeringen, waardoor er minder fouten worden gemaakt dan bij een handmatig proces.

Deze software zorgt voor de naleving van de belastingwetgeving, met de nodige inhoudingen voor de loonbelasting. U kunt het ook instellen om flexibele betalingen aan werknemers te doen, waarbij voorschotten en betalingen voor overwerk worden geautomatiseerd. ADP heeft twee prijsplannen voor de payroll software. De Small Business Payroll is bedoeld voor kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers, en de Mid- en Large Business Payroll voor bedrijven met duizenden werknemers.

Beheer en administratie van uitkeringen

De Benefits & Insurance-software van ADP helpt je bedrijf toptalent aan te trekken en te behouden. De software kan je helpen bij het opzetten van een administratie voor secundaire arbeidsvoorwaarden waarmee je bedrijf een voorsprong heeft op de concurrentie. ADP is aangesloten bij ADPIA, waarvan de gediplomeerde professionals je kunnen helpen bij het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering die perfect is voor je werknemers. De gevestigde relaties met verzekeringsagentschappen zorgen ervoor dat je concurrerende tarieven betaalt.

Het systeem kan worden geïntegreerd met de salarisadministratie van je bedrijf, waardoor de inhouding van verzekeringspremies wordt geautomatiseerd. Je krijgt ook prioriteit bij de integratie met verzekeringsaanbieders, zodat je inschrijvingen, verlengingen en wijzigingen in de verzekeringsstatus kunt bijhouden.

Je kunt ook gebruikmaken van de aanbevolen leveranciers van ADPIA om je bedrijf en personeel te verzekeren tegen letsel, schade aan eigendommen en ongevallen. De eenvoudige integratie zorgt ervoor dat je deze kosten efficiënter beheert. De Benefits-software helpt je ook bij het plannen van het pensioen van je werknemers. Je kunt 401(k), Simple IRA en SEP-IRA opzetten voor je werknemers om ze te betalen voor de toekomst.

De pensioenplanning van ADP is bekroond vanwege de toewijding aan het voorlichten van werknemers over toekomstplanning. Uw medewerkers krijgen lessen in financieel welzijn om hen te helpen bij het plannen van hun toekomst.

De mogelijkheden van Benefits Management van ADP zorgen ervoor dat uw werknemers zich veilig en beschermd voelen, waardoor hun productiviteit toeneemt en ze loyaal blijven aan het bedrijf.

Belasting en naleving

ADP begrijpt dat loonbelastingwetten moeilijk bij te houden kunnen zijn. Dat is de reden voor het SmartCompliance-systeem, dat veel van de loonbelastingfuncties waarmee uw bedrijf te maken krijgt, automatiseert. Het systeem blijft op de hoogte van de federale, staats- en lokale loonbelastingwetten. Het werkt uw compliance bij wanneer er wijzigingen zijn, zodat uw bedrijf niet met strafmaatregelen wordt geconfronteerd.

SmartCompliance kan worden geïntegreerd met de meeste salarissystemen, waardoor het gemakkelijker te gebruiken is zonder over te stappen op ADP Payroll. Je kunt instellen dat belastingen in jouw rechtsgebied automatisch worden ingediend, zodat je belastingen nooit te laat worden ingediend. Het systeem vermindert nalevingsfouten. Het biedt ook driemaandelijkse rapporten, zodat eventuele fouten kunnen worden opgemerkt en hersteld, waardoor de reconciliatie-inspanningen van je bedrijf veel gemakkelijker worden.

SmartCompliance biedt ook geavanceerde analyses en voorspelt de belastingverplichtingen van uw bedrijf, zodat u deze adequaat kunt plannen. Uw belastingverplichtingen worden ook vergeleken met die van uw concurrenten, zodat u manieren kunt vinden om ze te verlagen.

Beheer van uitbesteding

Organisaties moeten vaak een aantal van hun functies uitbesteden om de kosten en het HR-beheer te verbeteren. ADP erkent dit en maakt het gemakkelijker om personeelszaken uit te besteden. De outsourcingfunctie van ADP helpt je te bepalen welke functies je kunt uitbesteden aan andere organisaties. Het platform zorgt vervolgens voor werving, salarisadministratie en HR-beheer voor die functies.

Dankzij deze functie kan uw bedrijf zich concentreren op belangrijke strategische kwesties. Het bespaart u ook tijd en geld die anders zouden worden besteed aan het wervingsproces, de naleving van de arbeidswetgeving en het beheer van verzekeringen en uitkeringen.

Uw bedrijf kan profiteren van het PEO-programma (Professional Employer Organisation) van ADP om een langetermijnrelatie op te bouwen die u geld bespaart terwijl u het beste talent op de markt krijgt.

PEO's van ADP kunnen kleine, middelgrote en grote bedrijven helpen met bepaalde taken. Dit kan van alles zijn, van salarisadministratie tot administratieve taken. De snelle hulp van ADP en de relatie met een PEO zorgen ervoor dat je bedrijf naadloos draait met het juiste talent op zijn plaats.

Workday - Belangrijkste functies

Beheer van menselijk kapitaal

Met de Talent Management software van Workday kun je kandidaten selecteren met de vaardigheden die je bedrijf nodig heeft. Met behulp van AI screent het platform kandidaten waarvan de capaciteiten de groei van de organisatie zullen stimuleren. Je bedrijf kan ook zijn personeelsbestand diversifiëren met Workday. Het platform zorgt ervoor dat je toegang hebt tot een brede pool van kandidaten en helpt de inclusiviteitscultuur van je bedrijf te verbeteren.

Workday heeft een Compensation & Benefits tool die je helpt de juiste betalingsstructuur te creëren voor elke medewerker. Door uw personeel de juiste lonen, bonussen en lifestyle voordelen te bieden, zorgt u ervoor dat u ze niet verliest aan concurrenten.

Onderdeel van talentmanagement is het creëren van mogelijkheden voor mensen om te leren en te groeien. Het Talent Management-systeem van Workday creëert mogelijkheden voor optredens en mentorschap waarmee werknemers kunnen netwerken en leren van andere experts in hun vakgebied.

Financieel beheer

Het financiële managementsysteem van Workday gaat verder dan het automatiseren van transactiebeheer. Het platform biedt gedetailleerde rapporten die ervoor zorgen dat de financiën van je bedrijf klaar zijn voor de toekomst. De machine learning-techniek die door het systeem wordt gebruikt, volgt en registreert alle transacties. Het waarschuwt je ook voor eventuele fouten en doet aanbevelingen voor correctie.

De transactieregistratie van dit systeem is van onschatbare waarde voor financiële controle en risicobeheer. De verschafte inzichten zijn een geweldige manier om het vertrouwen van belanghebbenden te behouden en nieuwe investeerders in het bedrijf uit te nodigen.

Adaptieve planning

Ongeacht de grootte van je bedrijf, zal de adaptieve planningsfunctie van Workday je helpen om de effectiviteit en groei te behouden. Met het systeem kan elke afdeling plannen maken op basis van hun behoeften. Het boekhoudteam zal profiteren van de budgettering, scenarioplanning en rapportagemogelijkheden van het systeem. De HR-afdeling kan anticiperen op lacunes in vaardigheden en plannen hoe deze op te vullen lang voordat de lacunes een probleem worden.

Operationele planning is ook mogelijk op het systeem. Afdelingen kunnen de productie, projecten en marketingprogramma's plannen. Verkoopmanagement is ook mogelijk, zodat uw bedrijf altijd winst maakt.

Beheer van uitgaven

Inkoop wordt eenvoudiger gemaakt door Workday. De uitgavenbeheersoftware van het platform automatiseert de selectie van leveranciers, zodat je zeker weet dat je de beste kwaliteit materialen krijgt tegen de beste prijzen.

De software automatiseert ook het contractbeheer, waarbij de duizenden documenten die tijdens relaties met leveranciers worden gegenereerd, nauwkeurig worden bijgehouden. Leveringskosten worden ook bijgehouden, met inzichten die ervoor zorgen dat uw uitgavenbeleid solide is.

Het voorraadbeheersysteem van Workday optimaliseert je interne supply chain. Goederen worden aangevuld voordat ze opraken en de bestelde hoeveelheden worden beheerd om veroudering te voorkomen.

Beheer van de loonlijst

Workday neemt veel van het zware werk van salarisadministratie over. Het systeem automatiseert het maken van schema's, het bijhouden van tijd en aanwezigheid en het beheer van arbeid.

Alle transacties van de HR-afdeling worden automatisch geregistreerd in het salarissysteem. Werknemers kunnen hun compensatie ook volgen op mobiele apps die op het systeem zijn aangesloten.

Met het salarissysteem kunnen HR-professionals de activiteiten in het grootboek bekijken wanneer ze maar willen. Eventuele afwijkingen worden opgemerkt en kunnen worden gecorrigeerd, wat de controle van het HR-proces vergemakkelijkt.

ADP vs Workday - Analytics

ADP

Elk systeem van ADP heeft een analysepaneel waarmee u de belangrijkste gegevens kunt bijhouden.

Het HR-systeem maakt gebruik van verschillende tools die ervoor zorgen dat je up-to-date informatie binnen handbereik hebt. Het tijdregistratiesysteem voorziet managers van rapporten over de prestaties van werknemers die helpen bij het nemen van beslissingen om de productiviteit te verbeteren.

Het tax compliance systeem bevat inzicht in je belastingverplichtingen en -prestaties. Het talent human resource management systeem geeft je de personeelsgegevens die je nodig hebt om compensatie- en carrièregroeiplannen te maken voor al je medewerkers.

Workday

Net als ADP geeft Workday u toegang tot een rapportagedashboard voor elk subsysteem. De verstrekte analyses bevatten visueel aantrekkelijke grafieken en statistieken die in real-time worden bijgewerkt, zodat gebruikers altijd op de hoogte zijn van wat er gaande is.

De rapporten van Workday minimaliseren fouten en maken het gemakkelijk om gegevens met elkaar in overeenstemming te brengen. Ze zijn ongelooflijk nuttig voor het behoud van overzicht over uw personeel, leveranciers, materialen en financiën.

ADP vs Workday - Integraties

ADP

ADP integreert met veel systemen die verantwoordelijk zijn voor werving, boekhouding, salarisadministratie, tijdregistratie en ERP. Dit betekent dat je platforms die goed werken voor je bedrijf niet hoeft te vervangen door de software van ADP.

Populaire ADP-integraties zijn onder andere GoodHire, ClockShark, Oracle, Quickbooks, Slack en Microsoft Teams. U kunt een lijst van ADP-integraties vinden hier. Het platform heeft ook een Marktplaats dat honderden apps bevat die HRM makkelijker maken.

Workday

Workday heeft verschillende native integraties. Met het business process framework kunt u uw huidige systemen naadloos integreren in het Workday systeem.

Het platform heeft ook een lijst met connectoren die het integratieproces vergemakkelijken. U kunt de Workday API ook gebruiken om systemen te integreren die vooraf gebouwde Workday-integraties niet dekken.

ADP vs Workday - Klantenondersteuning

ADP

ADP biedt verschillende opties voor klantenondersteuning. Antwoorden op de meest voorkomende vragen zijn te vinden in de Vragen over ondersteuning sectie.

Als u besluit in te loggen in het systeem, hangt het type ondersteuning dat u krijgt af van de vraag of u het platform gebruikt als werknemer of als bedrijfsbeheerder. Werknemers moeten kiezen welk type ondersteuning zij nodig hebben.

Hetzelfde geldt voor bedrijfsbeheerders die systeemproblemen willen oplossen met de ADP-software die hun bedrijf gebruikt.

Workday

Workday biedt klantenondersteuning op twee manieren:

 • Steun van de Gemeenschap
 • 24/7 ondersteuning door agenten

Om toegang te krijgen tot het laatste, moet je een formulier invullen met details over het probleem waarmee je te maken hebt. Een medewerker zal telefonisch of online contact met je opnemen wanneer je bent aangemeld bij je account.

ADP vs Workday - Prijzen

ADP prijzen

ADP is ontworpen voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. De oplossingen die het platform biedt, zijn afhankelijk van de grootte van uw bedrijf.

Kleine bedrijfsplannen

Meer dan 800.000 kleine bedrijven gebruiken ADP voor salarisadministratie en HR-functies. De plannen in dit segment zijn bedoeld voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. Er zijn 4 niveaus waaruit een bedrijf kan kiezen.

Essentiële salarisadministratie

Dit niveau is ideaal voor kleine bedrijven die hulp willen bij de basis salarisadministratie en naleving van de belastingwetgeving. Enkele voordelen van dit niveau zijn:

 • Computer en mobiele app salarisadministratie
 • Directe storting
 • Grootboek
 • Belastingaangifte
 • Onboarding
 • Kortingen voor werknemers
 • Rapportage

Verbeterde loonlijst

Dit niveau geeft kleine bedrijven alle voordelen van het Essential Payroll-pakket en:

 • Controle ondertekening
 • Werkloosheidsverzekering van de staat
 • Naleving van de arbeidswetgeving
 • Achtergrondcontroles
 • ZipRecruiter

Complete salarisadministratie en HR Plus

Naast de voordelen van de vorige plannen, biedt dit pakket:

 • HR HelpDesk
 • Werknemershandboek Wizard
 • HR Tracking
 • HR Opleiding

HR Pro Loonlijst & HR

Naast de voordelen van de vorige niveaus biedt dit pakket:

 • Verbeterde HR HelpDesk ondersteuning
 • Verbeterde ondersteuning van het werknemershandboek
 • Opleiding voor werkgevers en werknemers
 • Live Marketing Advies
 • Juridische bijstand

Middelgrote onderneming

Bedrijven met 50 tot 999 werknemers kunnen ook kiezen uit 4 niveaus, afhankelijk van de functies die zij willen automatiseren.

Payroll Essentials

Dit is het basispakket voor loonautomatisering. Het omvat ook elementen van belastingnaleving. Enkele van de voordelen zijn:

 • Salaris dashboard
 • Loonaanpassingen
 • Waarschuwingen voor foutdetectie
 • Deskundige belastingaangifte
 • Interface met het grootboek
 • Aangepaste rapportbouwer

HR Plus

Naast de Payroll Essentials voordelen, omvat dit niveau:

 • Onboarding
 • Verbeterde HR-tools
 • Cloud-gebaseerde administratie

Voordeel bij het inhuren

Het Hiring Advantage plan biedt de voordelen van eerdere plannen en omvat ook:

 • Werving van talent

Performance Plus

Het Performance Plus plan voegt de volgende voordelen toe aan het Hiring Advantage plan:

 • Beheer van prestaties
 • Compensatiebeheer

Groot bedrijfsplan

Plan voor het beheer van menselijk kapitaal

Dit is een cloudgebaseerd systeem dat is ontworpen om elk aspect van het Human Capital Management van uw bedrijf te automatiseren. Het platform is eenvoudig te integreren en kan worden gebruikt door bedrijven over de landsgrenzen heen.

Aangezien dit platform bedoeld is voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers, biedt ADP hiervoor aangepaste prijzen aan. De volledige voordelen van dit plan zijn:

 • Beheer van talent
 • ADP Personeelsbeheer
 • Payroll
 • Beheer van uitkeringen (Benefits Administration)
 • Naleving
 • ADP DataCloud
 • Aanpasbare technologie
 • Privacy en veiligheid

Workday Prijzen

De prijzen van Workday worden voor elk bedrijf aangepast. Je moet een formulier invullen met wat bedrijfsinformatie. Een verkoopmedewerker zal contact met je opnemen om je informatie te geven over de prijs.

Alternatieve opties voor ADP vs Workday: Andere bedrijven zoals Workday & ADP

Zenefits

Zenefits is een HR-tool die zorgt voor onboarding van personeel en personeelsbeheer. Het bevat HR-oplossingen voor kleine bedrijven, waardoor de functionaliteiten vergelijkbaar zijn met die van ADP's.

U kunt een vergelijking van de twee vinden in onze Zenefits vs ADP artikel.

Netsuite

NetSuite is een populair HR- en payrollplatform van Oracle. Het combineert meerdere functionaliteiten in één, zodat u meerdere factoren vanuit één platform kunt beheren.

Lees dit Netsuite vs Workday stuk om te zien of het bij je past.

Insperity

Insperity is een ander alternatief dat HR, salarisadministratie en risicobeheer voor bedrijven verzorgt. De functies ervan werden vergeleken met ADP in deze Insperity vs ADP vergelijking.

FAQ's

Vraag: Hoe krijgt mijn personeel toegang tot ADP of Workday?

Antwoord: U kunt Employee Access gratis instellen op ADP. Werknemers met toegang kunnen tot 3 jaar van hun salarisoverzichten bekijken. U krijgt een waarschuwing bij elke wijziging in de rekening van een werknemer.
Workday heeft een platform genaamd Workday Everywhere dat werknemers toegang biedt tot verschillende dashboards. Workday Everywhere kan worden gebruikt op Microsoft Teams, Slack en soortgelijke workspaces.

Vraag: Heeft ADP of Workday mobiele apps?

Antwoord: Ja, zowel ADP als Workday hebben iOS- en Android-apps voor medewerkers. Hiermee kunnen medewerkers hun uren inloggen als ze op afstand werken, hun loonlijst en andere informatie inzien en feedback achterlaten voor hun collega's.

Vraag: Heb ik een systeemrevisie nodig om ADP of Workday te gebruiken?

Antwoord: Nee. U kunt kiezen welke functionaliteiten van ADP en Workday u nodig hebt en deze direct aanschaffen. De integratiemogelijkheden voor beide platforms, inclusief API's, zorgen ervoor dat u kunt blijven werken met systemen waar u van houdt.

Uitspraak: ADP vs Workday - Wat is beter?

Zodra uw bedrijf een paar personeelsleden onder zijn paraplu heeft, HR vereenvoudigen is een van de eerste dingen die je wilt doen.

ADP en Workday zijn bekende platforms voor deze functie. Het vertrouwen dat duizenden bedrijven hebben in de platformen is het bewijs van hun uitmuntendheid. Afhankelijk van de grootte van je bedrijf kun je met geen van beide platforms de fout in gaan.

Further Reading Loonverwerking & HCM Software:

Plaats een reactie

Nederlands