Scrum vs Agile Projectmanagement - 5 verschillen om je te helpen beslissen

Laatste berichten van John Hughes (bekijk alle)

Laatst bijgewerkt op 19 juli 2023 door Ewen Finser

Effectief projectmanagement is cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Bij moderne DevOps hangt het succes van een organisatie af van haar vermogen om snel functies en waarde aan klanten te leveren. Het maakt niet uit of je software of hardware ontwikkelt; de principes zijn hetzelfde. Het doel is om producten snel en efficiënt de deur uit te krijgen met behoud van kwaliteit.

Scrum vs Agile zijn twee populaire benaderingen die organisaties helpen deze doelen te bereiken. Beide hebben gemeenschappelijke waarden en principes, maar ze leggen verschillende accenten. Aangezien bedrijven uiteenlopende behoeften hebben, is er geen "one size fits all" benadering van projectmanagement. De sleutel is een raamwerk te kiezen dat het beste past bij de cultuur, waarden en behoeften van uw organisatie. 

Een startup kan bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een Scrum framework omdat het licht en snel is. Aan de andere kant zou een grote onderneming een Agile framework kunnen kiezen omdat het flexibeler is en grotere projecten aankan. Maar er is meer te overwegen dan alleen grootte en snelheid. Beide benaderingen hebben voor- en nadelen. 

In dit artikel vergelijken we Scrum met Agile projectmanagement, zodat je kunt beslissen welk framework het beste is voor jouw organisatie. We geven ook enkele tips over hoe je beide benaderingen kunt implementeren.

Scrum vs Agile projectmanagement - Bottom Line vooraf

Het belangrijkste verschil tussen Scrum en Agile is dat Scrum een raamwerk is, terwijl Agile een filosofie is. Het Scrum raamwerk is een subset onder de Agile paraplu. Beide zijn iteratief en incrementeel, maar Scrum is voorschrijvender in zijn aanpak en heeft meer structuur. Andere raamwerken onder de Agile-paraplu zijn Kanban, Crystal en Extreme Programming (XP).

Belangrijkste verschillen tussen Scrum en Agile

De belangrijkste verschillen tussen Scrum en Agile zijn:

 1. Scrum is een raamwerk voor softwareontwikkeling, terwijl Agile een filosofie of denkwijze is
 2. Scrum heeft meer structuur en is prescriptiever in zijn aanpak, terwijl Agile flexibeler is.
 3. Beide zijn iteratief en incrementeel, maar Scrum is tijdsgebonden, terwijl Agile dat niet is.
 4. Scrum gebruikt een product backlog om de voortgang te volgen, terwijl Agile er niet noodzakelijkerwijs één gebruikt.
 5. De Scrum Master is verantwoordelijk voor het wegnemen van belemmeringen, terwijl de Agile Coach verantwoordelijk is voor het helpen van het team met procesverbeteringen.

De Scrum Gids vs Agile Manifesto

Bij het vergelijken van Scrum vs. Agile is het lezen van hun respectievelijke gidsen en manifesten de beste plaats om te beginnen. Alles over de twee raamwerken vloeit voort uit deze definiërende documenten. De Scrum gids is een beknopt geheel van regels die bepalen hoe het raamwerk werkt. Het Agile Manifest daarentegen is meer een verzameling waarden en principes. Het is minder prescriptief dan de Scrum Guide, maar geeft niettemin aan hoe softwareontwikkeling moet worden benaderd. 

Over de Scrum Gids

Scrum vs Agile Project Management

Scrum is een gezamenlijke inspanning van Ken Schwaber en Jeff Sutherland. Het duo ontwikkelde de Scrum gids in de vroege jaren 1990 en formaliseerde het raamwerk in de Scrum Guide, die ze voor het eerst publiceerden in 2010. De gids is een levend document met voortdurende updates en verduidelijkingen. De huidige versie is van november 2020.

Naarmate de toepassing van Scrum toenam, werd de behoefte aan meer expliciete richtlijnen voor de toepassing van het raamwerk duidelijk. De recente update van de gids bevat meer details over de rollen, gebeurtenissen en artefacten van Scrum. Het doel is om het voor beginners gemakkelijker te maken met Scrum te beginnen. 

Over het Agile Manifest

Scrum vs Agile Project Management

De Agile Manifest ontstond in 2001 als reactie op de watervalmethode, die destijds de standaardaanpak voor softwareontwikkeling was. Een groep van 17 ontwikkelaars kwam bijeen om de toestand van de softwareontwikkeling te bespreken. Ze waren bezorgd dat de watervalmethode te rigide was en te weinig aanpassingsvermogen bood. 

Uit die bijeenkomst kwam het Agile Manifest voort, dat vier waarden en 12 principes bevat (die later worden besproken). Het doel van het manifest is om een aantal leidende principes aan te reiken die ontwikkelaars kunnen volgen. Het is geen voorschrijvend document zoals de Scrum Guide. In plaats daarvan moeten ontwikkelaars de codes interpreteren op een manier die zinvol is voor hun organisatie en project.

Wat is Scrum?

Scrum website

Dus als je iemand hoort zeggen: "We doen aan Scrum," wat bedoelen ze dan? Scrum is een raamwerk dat organisaties gebruiken om hun werk te structureren en te beheren. Het schrijft specifieke rollen, gebeurtenissen en artefacten voor die teams moeten gebruiken om hun efficiëntie en effectiviteit te optimaliseren. Maar er zit meer achter. 

In de kern is Scrum een incrementele en iteratieve aanpak die organisaties helpt snel en frequent waarde te leveren. Scrum-teams werken in korte sprints, meestal twee weken lang, om incrementele vooruitgang te boeken met een product. Aan het eind van elke sprint bekijken ontwikkelaars hun werk en maken ze plannen voor de volgende sprint. Door deze cyclische aanpak kunnen ze snel feedback verzamelen en zo nodig bijsturen. 

Door een sprint bovenop de vorige te bouwen, kunnen teams incrementeel functies en functionaliteit aan een product toevoegen totdat het compleet is. Scrum benadrukt ook nauwe samenwerking tussen teamleden en belanghebbenden. Iedereen moet het eens zijn over de doelstellingen van het product en hoe die te bereiken. 

Empirische Scrum Pijlers

Drie pijlers schragen het Scrum-raamwerk:

 • Transparantie
 • Inspectie
 • Aanpassing

Transparantie:

Transparantie betekent dat alle aspecten van het werk en de vorderingen van het team voor iedereen zichtbaar moeten zijn. Er mogen geen geheimen zijn. Op deze manier kunnen belanghebbenden de juiste mate van ondersteuning bieden, en kan het team eventuele wegversperringen vroegtijdig identificeren. Artefacten met weinig transparantie zijn bijvoorbeeld een slecht gedefinieerde product backlog of te vage sprintdoelen.

Inspectie:

Om ervoor te zorgen dat het werk transparant is, inspecteert u het regelmatig en ijverig. Scrum biedt hiertoe regelmatig gelegenheid aan het eind van elke sprint. Tijdens een inspectie bekijkt het team zijn voortgang en vergelijkt die met het sprintdoel. Ook identificeren ze eventuele gebieden die verbetering behoeven.

Aanpassing:

Inspectie maakt aanpassing mogelijk. Als het team ontdekt dat het niet op schema ligt om het sprintdoel te halen, kan het zijn aanpak in de volgende sprint aanpassen. Ontwikkelaars moeten misschien de product backlog aanpassen of hun werkwijze veranderen. Als iets niet werkt, moet het team flexibel genoeg zijn om het te veranderen. 

Vijf Scrum Waarden

Scrum vs Agile Project Management: Belang van Scrum

Als je de rollen, gebeurtenissen en artefacten wegstreept, zijn er vijf waarden waar Scrum-teams naar zouden moeten streven:

 • Verbintenis
 • Moed
 • Focus
 • Openheid 
 • Respect 

Idealiter zouden deze waarden als leidraad moeten dienen voor elke beslissing die het team neemt. Bij commitment komt het team samen en stemt ermee in het werk dat ze op zich hebben genomen af te maken. Ze doen een belofte aan elkaar en aan de belanghebbenden. Het kan moeilijk zijn, vooral als het moeilijk wordt, maar het is essentieel voor het behoud van vertrouwen. 

Moed is meer dan alleen maar moedig zijn. Het gaat ook over de kracht hebben om te doen wat juist is, zelfs als het niet gemakkelijk is. Net als betrokkenheid kan het moeilijk zijn vast te houden aan je overtuigingen als je onder druk staat. Maar als het team moedig is, kunnen ze doorzetten en doen wat gedaan moet worden. 

Focus betekent dat het team zich moet concentreren op het voltooien van het werk dat voor hen ligt, terwijl openheid verwijst naar de bereidheid van het team om informatie te delen. Beide waarden zijn essentieel voor het handhaven van transparantie en om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit. Respect ten slotte gaat over het waarderen van elk lid van het team en zijn bijdrage. Iedereen moet het gevoel hebben dat zijn mening ertoe doet.

Wat is Agile?

Scrum vs Agile projectmanagement - agile alliantie

Agile is een filosofie. Het is een reeks waarden en principes die organisaties leiden in hun werk. Agile is niet voorschrijvend zoals veel andere projectmanagementmethoden. In wezen is er geen pasklaar model voor hoe Agile moet worden toegepast. In plaats daarvan biedt het een raamwerk dat teams kunnen gebruiken om hun processen op maat te maken. 

De Agile aanpak heeft zijn wortels in de ontwikkeling van software. In de begindagen van de informatica waren de meeste softwareprojecten watervalprojecten. Ze volgden een lineair proces waarbij elke fase moest worden afgerond voordat men naar de volgende ging. Deze aanpak werkte goed voor kleine projecten met goed gedefinieerde eisen. Maar naarmate software complexer werd, werd het duidelijk dat de watervalaanpak niet voldoende was.

Vandaag de dag is Agile veel meer van toepassing dan alleen de software-ontwikkeling. Het is nu gebruikelijk in productie, marketing en zelfs bij de overheid. Elke organisatie die zich moet kunnen aanpassen en reageren op veranderingen kan voordeel halen uit Agile.

Agile waarden en beginselen

agile waarden

Om Agile in uw organisatie te integreren, moet u beginnen met het begrijpen van Agile waarden en principes. Deze waarden en principes zullen uw werk sturen en u helpen beslissen hoe u uw klanten het beste van dienst kunt zijn.

De waarden die Agile organisaties leiden omvatten:

 • Individuen en interacties boven processen en instrumenten
 • Werkende software over uitgebreide documentatie
 • Samenwerking met de klant in plaats van contractonderhandelingen
 • Reageren op verandering boven het volgen van een plan

Naast de vier waarden zijn er ook 12 principesdie verder helpen uitleggen hoe Agile organisaties werken. 

 1. De hoogste prioriteit is de klant tevreden te stellen door vroegtijdige en continue levering van waardevolle software.
 2. Verwelkom veranderende eisen, zelfs in een laat stadium van de ontwikkeling. Agile processen gebruiken verandering voor het concurrentievoordeel van de klant.
 3. Regelmatig werkende software opleveren, van een paar weken tot een paar maanden, met een voorkeur voor een kortere termijn.
 4. Gedurende het hele project moeten zakenmensen en ontwikkelaars dagelijks samenwerken.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef ze de omgeving en steun die ze nodig hebben, en vertrouw erop dat ze het werk doen.
 6. Een persoonlijk gesprek is de meest efficiënte en effectieve methode om informatie over te brengen aan en binnen een ontwikkelingsteam.
 7. Werkende software is de voornaamste maatstaf voor vooruitgang.
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. De sponsors, ontwikkelaars en gebruikers moeten voor onbepaalde tijd een constant tempo kunnen aanhouden.
 9. Voortdurende aandacht voor technische uitmuntendheid en een goed ontwerp verhoogt de wendbaarheid.
 10. Eenvoud - de kunst van het maximaliseren van de hoeveelheid werk die niet gedaan wordt - is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelforganiserende teams. 
 12. Het team denkt regelmatig na over hoe het effectiever kan worden en stemt vervolgens zijn gedrag daarop af.

Agile kaders

We hebben het gehad over de waarden en principes die Agile organisaties leiden. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hoe manifesteren deze waarden zich in het dagelijkse werk van een Agile team? Agile is een filosofie; maar je hebt een kader nodig om die filosofie in praktijk te brengen. 

De drie populairste Agile-raamwerken zijn 

 1. Scrum
 2. Kanban
 3. Lean

Hoewel we ons zullen concentreren op Scrum vs. Agile, is het de moeite waard om de andere twee raamwerken te noemen, zodat je kunt begrijpen hoe ze in het grotere geheel passen. Scrum is dus een specifiek raamwerk dat teams kunnen gebruiken om Agile waarden en principes toe te passen. Het is het meest populaire Agile raamwerk, en het is waarnaar de meeste mensen verwijzen als ze het over Agile hebben. 

Kanban is een raamwerk dat teams helpt hun werk te visualiseren en hun proces te optimaliseren. Kanban wil teams helpen efficiënter te werken door verspilling tegen te gaan en de workflow te optimaliseren. Lean is meer een filosofie dan een raamwerk. Lean waarden zijn continue verbetering en het elimineren van verspilling. 

Scrum vs Agile Project Management: Wat is het verschil?

Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof er geen verschil is tussen Scrum en Agile - beide bevorderen iteratieve werkstromen, snelle oplevering en nauwe samenwerking tussen cross-functionele teams. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen tussen deze twee benaderingen.

Het belangrijkste verschil tussen Scrum en Agile is dat Scrum een specifiek kader is dat wordt voorgeschreven door de Scrum Guide, terwijl Agile een bredere term is die kan verwijzen naar elk van de verschillende kaders en praktijken die eronder vallen. Scrum en Agile hebben tot doel teams te helpen efficiënter te werken en producten van hogere kwaliteit af te leveren. Scrum is echter meer voorschrijvend en rigide in zijn aanpak, terwijl Agile flexibeler en aanpasbaar is.

Hieronder staan andere verschillen die u kunnen helpen het onderscheid tussen Scrum en Agile beter te begrijpen:

 1. Scrum is een raamwerk, terwijl Agile een filosofie is.
 2. Scrum heeft specifieke rollen, gebeurtenissen, artefacten en regels die moeten worden gevolgd, terwijl Agile een meer algemene term is die kan verwijzen naar elk van de verschillende kaders en praktijken die eronder vallen.
 3. Scrum heeft vijf kernwaarden (commitment, moed, focus, openheid en respect), terwijl Agile vier kernwaarden heeft (individuen en interacties, werkende software, samenwerking met de klant, en reageren op verandering).
 4. Scrum-teams zijn zelforganiserend en cross-functioneel, terwijl Agile-teams dat al dan niet zijn.
 5. Scrum biedt drie pijlers: transparantie, inspectie en aanpassing, terwijl Agile 12 principes kent.

Overeenkomsten tussen Scrum vs Agile Projectmanagement

Agile Alliance Career Center Account Voordelen

Scrum is ongeveer tien jaar ouder dan Agile. Toch worden deze termen vaak door elkaar gebruikt omdat ze veel overeenkomsten vertonen.

Hieronder staan enkele belangrijke overeenkomsten tussen Scrum en Agile:

 • Zowel Scrum als Agile bevorderen iteratieve werkstromen.
 • De twee benaderingen zijn erop gericht teams te helpen efficiënter te werken en producten van hogere kwaliteit af te leveren.
 • Zowel Scrum als Agile leggen de nadruk op nauwe samenwerking tussen cross-functionele teams.
 • Beide methoden zijn erop gericht scope creep te voorkomen en constante feedback te bevorderen.

Hoe te kiezen tussen Scrum en Agile projectmanagement

Kiezen wanneer Scrum of Agile te gebruiken kan verwarrend zijn omdat een Scrum raamwerk een implementatie is van de Agile filosofie. Daarom moeten we bij de keuze overwegen of we Agile als algemene filosofie willen gebruiken of dat we specifiek het Scrum raamwerk willen gebruiken.

Aanbevelingen voor wanneer Agile te gebruiken:

 • Als u snel veranderingen moet doorvoeren als reactie op feedback van klanten of de markt
 • Wanneer er behoefte is aan een snelle invoering van nieuwe functies
 • Het project waaraan u werkt kent grote onzekerheid of risico's
 • Het team is flexibel en kan denken zonder veel structuur.

Aanbevelingen voor wanneer Scrum te gebruiken:

 • Als u een beproefd kader wilt gebruiken met specifieke rollen, gebeurtenissen, artefacten en regels
 • Het team werkt graag binnen een voorgeschreven kader
 • Wanneer belanghebbenden voortdurend feedback nodig hebben over de voortgang van het project
 • De behoefte aan autonomie van het management en zelforganisatie van het team is groot

Wanneer een hybride aanpak?

meer leren over scrum

In veel gevallen is een hybride aanpak die Scrum combineert met andere Agile raamwerken zinvol. Je zou bijvoorbeeld Scrum kunnen gebruiken voor productontwikkeling, maar Kanban voor de workflow van het marketingteam.

Hier volgen enkele veel voorkomende hybride benaderingen:

 • Scrumban: Deze aanpak combineert Scrum met Kanban. Het hoofddoel is het productontwikkelingsproces flexibeler te maken met behulp van het visualisatie-instrument van Kanban, het Kanban-bord.
 • Agile Scaling: Deze aanpak helpt organisaties Agile op te schalen binnen de onderneming. Het combineert Scrum met andere Agile raamwerken, zoals Kanban of Lean.
 • Lean Agile: Deze aanpak combineert het beste van zowel Lean als Agile. Het hoofddoel is het creëren van een efficiënter en effectiever productontwikkelingsproces.

Andere hybride benaderingen zijn SAFe (Scaled Agile Framework), dat Scrum combineert met Kanban, en Disciplined Agile Delivery (DAD), dat Scrum combineert met verschillende andere Agile-raamwerken. 

FAQ's

Vraag: Wat komt eerst, Agile of Scrum projectmanagement?

Antwoord: Scrum is een raamwerk dat een structuur biedt voor hoe een Agile team moet samenwerken, terwijl Agile de algemene reeks principes en waarden is die het ontwikkelingsproces sturen. Agile staat dus voorop, en Scrum is een van de raamwerken die je kunt kiezen om op een Agile manier te werken.

Vraag: Waarom is Agile beter dan Scrum?

Antwoord: Agile is niet noodzakelijk beter dan Scrum, maar het is een meer algemene filosofie die kan worden toegepast op elk softwareontwikkelingsproces. Scrum is één specifieke manier om Agile te werken. Sommige mensen geven misschien de voorkeur aan de structuur en het raamwerk van Scrum, terwijl anderen het te beperkend vinden en een meer flexibele aanpak verkiezen.

Vraag: Hoe verschilt Agile van Waterfall?

Antwoord: Het belangrijkste verschil tussen Agile en Waterfall is dat Waterfall een lineaire benadering van softwareontwikkeling is, terwijl Agile meer een flexibele en iteratieve benadering is. Met andere woorden, bij het Waterfall-model voltooi je één fase van het project voordat je aan de volgende fase begint. Bij Agile werk je aan kleine stukjes van het project tegelijk en voeg je ze aan het eind allemaal samen.

Scrum vs Agile Project Management: Slotgedachten

Het debat tussen Agile en Scrum zal waarschijnlijk nog jaren doorgaan. Beide benaderingen hebben voor- en nadelen, en er is geen pasklare oplossing. De beste manier om te beslissen welke aanpak voor uw team geschikt is, is met beide te experimenteren en te zien welke aanpak voor u beter werkt. U moet echter begrijpen dat Agile de algemene filosofie is, terwijl Scrum slechts een van de kaders is die u kunt gebruiken om Agile te implementeren.

Als u overweegt om Scrum in uw organisatie te gebruiken, lees dan het Agile Manifesto en begrijp de principes achter Agile voordat u een beslissing neemt. En als u al Agile gebruikt, is het de moeite waard om Scrum nader te bekijken om te zien of het u kan helpen effectiever te werken.

Nederlands