Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2020

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de volgende betekenis.
De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze disclaimer:

  • Bedrijf (waarnaar in dit cookiebeleid wordt verwezen als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze") verwijst naar Venture 4th Media LLC, 8480 Honeycutt Road, Suite 200 #v295 Raleigh NC 27615.
  • Jij betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.
  • Website verwijst naar https://thedigitalmerchant.com (The Digital Merchant).
  • Service verwijst naar de website.

Disclaimer

De informatie in de Dienst is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Dienst.

In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen in de inhoud van de Service aan te brengen.

Het Bedrijf garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

FTC Affiliate Disclaimer

De volgende openbaarmaking is bedoeld om volledig te voldoen aan het beleid van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten dat transparantie vereist over alle relaties van het Bedrijf met partners op de Service.

Je moet ervan uitgaan dat sommige links "affiliate links" zijn, een link met een speciale trackingcode.

Dit betekent dat als U op een affiliate link klikt en het item koopt, het Bedrijf een affiliate commissie kan ontvangen. Dit is een legitieme manier om geld te verdienen en te betalen voor de werking van de Service en het Bedrijf maakt zijn affiliate relaties graag aan U bekend.

De prijs van het artikel is hetzelfde, of het nu een affiliate link is of niet. Hoe dan ook, het bedrijf beveelt alleen producten of diensten aan waarvan het bedrijf gelooft dat ze waarde toevoegen aan gebruikers.

Affiliate advertentieprogramma's die de Dienst gebruikt zijn:

  • Commission Junction
  • ShareASale

Disclaimer externe links

De Service kan links bevatten naar externe websites die niet worden geleverd of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn met het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het bedrijf niet garant staat voor de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites.

Advertentie disclaimer

Advertenties van derden en links naar websites van derden kunnen ook verschijnen tijdens het gebruik van de Service. Het Bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of geschiktheid van de informatie in deze advertenties of websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gedrag of de inhoud van deze advertenties en websites en het aanbod van de derden.

Advertenties van derden en links naar andere websites waar goederen of diensten worden geadverteerd zijn geen goedkeuringen of aanbevelingen door het Bedrijf van de sites, goederen of diensten van derden. Het Bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties, gedane beloften of de kwaliteit/betrouwbaarheid van de producten of diensten die in alle advertenties worden aangeboden.

Product Beoordelingen Disclaimer

Om geld te verdienen en te betalen voor de werking van de Service, kan het Bedrijf compensatie ontvangen (in geld of in de vorm van gratis producten) voor beoordelingen of goedkeuring van een bepaald bedrijf, product of dienst.

Het bedrijf blijft onafhankelijk en de beoordelingen worden uitgevoerd op basis van de eigen meningen van het bedrijf, ongeacht de compensatie die kan worden ontvangen.

In overeenstemming met het beleid van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten, zullen artikelen die een beoordeling van een bedrijf, product of dienst bevatten waarvoor een vergoeding is ontvangen, een disclaimer bevatten.

Uitsluiting van fouten en omissies

De door de Dienst verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad voor interessante zaken. Ook al neemt het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Service actueel en accuraat is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden voorkomen in de informatie op de Service.

De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer voor eerlijk gebruik

Het Bedrijf mag auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsberichten, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een "eerlijk gebruik" is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals bepaald in sectie 107 van de Auteurswet van de Verenigde Staten.

Indien U auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Dienst wenst te gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, dient U toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Uitgesproken meningen Disclaimer

De Dienst kan standpunten en meningen bevatten die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van enige andere auteur, instantie, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf, weerspiegelen.

Commentaar gepubliceerd door gebruikers is uitsluitend hun verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor eventuele smaad of rechtszaken die voortvloeien uit iets geschreven in of als direct gevolg van iets geschreven in een commentaar. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig commentaar gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor enig commentaar om welke reden dan ook te verwijderen.

Geen verantwoordelijkheid Disclaimer

De informatie op de Service wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf hierin geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten verleent. Als zodanig mag deze niet worden gebruikt ter vervanging van overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere deskundige adviseurs.

In geen geval zal het Bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik van de Service of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

"Disclaimer "Gebruik op eigen risico

Alle informatie in de Service wordt geleverd "zoals ze is", zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of op de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot prestaties, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens U of iemand anders voor een beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de informatie gegeven door de Service of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:

Nederlands