EOR vs PEO: HR vereenvoudigen - Wat is het beste?

Laatste berichten van John Hughes (bekijk alle)

Laatst bijgewerkt op 24 april 2023 door Ewen Finser

In een ideale wereld zouden bedrijven een speciale HR-afdeling hebben die zorgt voor alle juridischbelastingen en praktische vragen over tewerkstelling. De bijbehorende kosten en administratieve lasten maken dit echter een zeldzaamheid. Daarom zoeken veel bedrijven hulp in een HR uitbestedingsdienst.

Twee van de populairste services zijn Employer of Record (EOR) en Professionele werkgeversorganisatie (PEO). Beide dienstverleners vereenvoudigen het HR-beleid en verlagen de kosten voor personeelsbeheer. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen tussen deze twee servicemodellen die de beslissing van een bedrijf kunnen beïnvloeden.

Deze EOR vs PEO In dit artikel worden de twee servicemodellen vergeleken en worden hun functies en verschillen uitgelegd. Je vindt ook een compleet overzicht van hun voor- en nadelen, zodat je kunt beslissen welk servicemodel het beste bij jouw bedrijf past.

Bottom Line Up Front

Het belangrijkste verschil tussen een EOR vs. PEO is de relatie met de klant. Een EOR is meer een onafhankelijke HR-dienstverlener, terwijl een PEO een medewerkgever is van het bedrijf van de klant. Beide bedrijven bieden HR-administratie en wettelijke nalevingsdiensten. 

Belangrijkste verschillen tussen EOR en PEO

De belangrijkste verschillen tussen EOR en PEO zijn:

 • Met een EOR kunnen bedrijven werknemers uit andere staten of landen outsourcen zonder dat de klant zich in die staat of dat land hoeft te registreren, terwijl een bedrijf voor een PEO activiteiten moet opzetten om zich te registreren voor licenties in een staat of land dat het wil werven.
 • Een EOR is alleen aansprakelijk voor fouten van werknemers, terwijl een PEO een co-werkgever is, dus het bedrijf deelt ook in de wettelijke aansprakelijkheid voor fouten van werknemers.
 • EOR's bieden bedrijven een volledig pakket secundaire arbeidsvoorwaarden en verzekeringsprogramma's, terwijl PEO's alleen selectieve secundaire arbeidsvoorwaarden bieden.
 • EOR's hebben volledige controle over het aanwervingsproces en leveren alle HR-gerelateerde diensten op locatie, terwijl een PEO u een zekere mate van controle en eindbeslissing geeft.
 • EOR's hebben geen minimum aantal werknemers nodig, terwijl PEO's van klantenbedrijven eisen dat ze ten minste 10 werknemers hebben.

Wat is een EOR (Employer of Record)?

Werkgeversorganisatie

Een recordwerkgever is een entiteit die optreedt als de officiële werkgever van de werknemers van een bedrijf. Met andere woorden, een werkgever van record is het functionele equivalent van een bedrijf voor wat betreft arbeidswetgeving en belastingen. Het heeft alle verantwoordelijkheden die bij een werkgever horen, zoals het aannemen en ontslaan van personeel, het verstrekken van voordelen, het beheren van de loonlijst en het op zich nemen van de verplichtingen voor verplichte betalingen zoals de werkloosheidsverzekering van de staat.

In de globale markt van vandaag dient de werkgever van record ook als schild tussen bedrijven en werknemers. Het stelt bedrijven in staat om mensen uit andere landen in te huren zonder dat ze zich aan de regels van dat land hoeven te houden. Hierdoor kunnen bedrijven in meerdere landen opereren, elk met verschillende wetten en regels.

Functies van een Record Werkgever (EOR)

Hieronder staan enkele van de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden van een werkgever.

 • Het zorgt ervoor dat de lokale, staats- en federale arbeidswetgeving wordt nageleefd
 • Het beheert alle werkgerelateerde informatie via één centrale hub
 • Het werft en betaalt werknemers en factureert namens werkgevers aan de overheid.
 • Het behandelt werknemerscompensatie
 • Het verzamelt en verwerkt urenstaten
 • Het geeft W-2 formulieren uit
 • Verantwoordelijk voor het beëindigen van het dienstverband
 • Het biedt dekking voor de werkloosheidsverzekering van de werknemers van het bedrijf
 • Controleert alle belastingen, aangiften, verplichtingen en betalingen
 • Loon- en personeelsgerelateerde taken uitvoeren voor werkgevers

Voordelen van het inhuren van een EOR

In de wereldeconomie van vandaag is het inhuren van een 'employer of record' een van de meest betrouwbare manieren om te voldoen aan lokale, staats- en federale arbeidswetten. Een toegewijde HR-serviceprovider maakt het bedrijven gemakkelijk om te voldoen aan de vereisten van hun jurisdictie.

Het stelt bedrijven in staat om mensen uit andere landen aan te werven zonder zich zorgen te hoeven maken over ingewikkelde immigratie- of overplaatsingsregels. Hieronder staan nog meer voordelen van het inhuren van een recordwerkgever als functioneel equivalent van een bedrijf.

Kosten besparen

59% van bedrijven uitbesteden om kosten te besparen. De kosten voor het beheer van de loonlijst, personeelsbeloningen en andere HR-gerelateerde taken kunnen hoog oplopen. Maar omdat een werkgever deze mensen als zijn eigen werknemers in dienst heeft en betaalt, kan een bedrijf mogelijk geld besparen op HR-gerelateerde kosten.

Verschuift risico

Door het werk van naleving uit te besteden aan een extern bureau, kan een bedrijf potentiële juridische en reputatierisico's vermijden. Als de overheid ontdekt dat een bedrijf de arbeidswetgeving niet naleeft, kan het fikse boetes opleggen. Aan de andere kant, als een bedrijf zich niet aan de lokale en staatsregels houdt, kan het klanten verliezen en zijn reputatie schaden.

Stroomlijnt wereldwijde expansie

Het uitbesteden van HR-functies aan een HR-serviceprovider vereenvoudigt internationale expansie. Als je een bedrijf inhuurt om deze verantwoordelijkheden te beheren, kun je eenvoudig uitbreiden naar meerdere landen zonder je zorgen te maken over complexe immigratiewetten en wetten voor de overdracht van buitenlandse werknemers.

Minder tijd kwijt aan administratieve taken

Werknemers kunnen meer tijd besteden aan de kernactiviteiten van hun bedrijf, terwijl een extern bureau de HR-gerelateerde functies voor zijn rekening neemt. 

Betere werknemers

De mensen die een recordwerkgever in dienst neemt, zijn zijn directe verantwoordelijkheid, wat betekent dat ze voor hem werken en niet voor zijn klanten of opdrachtgevers. Daarom hebben bedrijven baat bij het aannemen van mensen die zich inzetten voor hen in plaats van mensen die zich niets aantrekken van de doelen en doelstellingen van hun werkgever. 

Beperkingen van de werkgever van dossiers

Hoewel aanwerving via een werkgever van een record de administratieve taken aanzienlijk kan stroomlijnen en verminderen, heeft dit model zijn beperkingen.

Controleverlies

Het aannemen, beheren en beëindigen van werknemers zijn belangrijke aspecten van HR-verantwoordelijkheden. Wanneer een werkgever deze taken uitbesteedt aan een extern bureau, verliest hij enige controle over het beheer en de beëindiging van zijn personeelsbestand. 

Externe invloed op bedrijfscultuur

Het externe bureau fungeert als werkgever en vormt de bedrijfscultuur. Een bedrijf vindt dit misschien niet leuk, omdat de eigen mensen en processen de manier van werken beïnvloeden en de bedrijfsdoelen en -doelstellingen beïnvloeden.

Potentieel verlies van informatie

Hoewel een 'employer of record' zich inzet om de best mogelijke service te bieden, zijn er beperkingen. Als het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat of werknemers met belangrijke kennis en ervaring verliest, kunnen de gegevens van een bedrijf ontoegankelijk worden.

Atrofie van HR

Het bedrijf beheert niet langer zijn HR-afdeling of -personeel wanneer het werkt met een werkgever van record. Werkgevers richten zich vaak op de kernactiviteiten van hun bedrijf en delegeren administratieve taken aan bureaus die gespecialiseerd zijn in deze diensten. Als gevolg daarvan investeert het management minder in de opleiding en ontwikkeling van hun interne mensen.

Wat is een PEO (Professional Employer Organization)?

PEO

Een professionele werkgeversorganisatie (PEO) is een extern bureau dat een contract afsluit met een werkgever om HR-diensten te leveren, zoals werving en selectie, salarisadministratie, uitkeringsbeheer en risicobeheer. Ze fungeren als professionele werkgevers voor hun klanten en zorgen ervoor dat de lokale en federale arbeidswetgeving wordt nageleefd. 

Afhankelijk van het soort contract en de diensten die het aanbiedt, kan een PEO ofwel alle HR-functies aanbieden of zich richten op specifieke functies zoals loonadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden of opleiding van werknemers. Over het algemeen geven grotere bedrijven de voorkeur aan PEO's die meer HR-gerelateerde taken uitvoeren, terwijl kleinere bedrijven bepaalde functies kunnen uitbesteden.

Functies van een Professionele Werkgeversorganisatie (PEO)

Doorgaans leveren PEO's veel van dezelfde diensten als traditionele werkgevers. Deze omvatten:

 • Uitgebreide HR-gerelateerde taken afhandelen
 • Verminder de aansprakelijkheid in verband met de betaling van loon, belastingen, verzekeringspremies en andere voordelen
 • Bedrijven helpen bij het aanwervingsproces 
 • Diensten verlenen voor werknemersrelaties 
 • Compensatiediensten afhandelen 
 • Dienstverband beëindigen
 • Drugstesten
 • Achtergrondcontroles uitvoeren
 • Zorg voor training en professionele ontwikkeling
 • Salarisprocessen afhandelen

Voordelen van het inhuren van een PEO

PEO

Over 173.000 kleine en middelgrote bedrijven PEO's hebben meer dan 4 miljoen mensen in dienst. De essentie van het PEO-model is het leveren van HR-gerelateerde diensten van hoge kwaliteit die de tijd van klanten vrijmaken om zich te richten op het runnen van hun bedrijf. 

PEO's bieden de volgende voordelen:

 1. Verminderde aansprakelijkheid: PEO's voldoen aan de wettelijke voorschriften en zijn medeverantwoordelijk voor nalatige handelingen van werknemers. Het helpt de blootstelling van een bedrijf aan rechtszaken en aansprakelijkheidsclaims te verminderen. 
 2. Naleving: PEO's helpen bij het aannemen en managen van werknemers en zorgen ervoor dat alle beleidsregels en procedures door het personeel worden nageleefd. Ze bieden HR-gerelateerde training voor werknemers, managers en leidinggevenden. 
 3. Lagere HR-overheadkosten: Omdat PEO's doorgaans veel HR-gerelateerde taken overnemen, kunnen werkgevers de kosten voor deze activiteiten verlagen. Een werkgever kan ongeveer het volgende besparen 54% van interne HR-salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 4. Vermindert het verloop: Uit een onderzoek van de National Association of Professional Employer Organization (NAPEO) bleek dat bedrijven die PEO's gebruikten een lager verloop hadden van 28%-32% vergeleken met het totale personeelsverloop in de VS, dat 42% bedraagt.
 5. Bespaart tijd: PEO's leveren verschillende HR-gerelateerde diensten, zodat werkgevers zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten. Aangezien de meeste taken geautomatiseerd zijn, besparen werkgevers veel tijd en moeite.

Beperkingen van het inhuren van een PEO

Hieronder staan enkele beperkingen van het inhuren van een PEO;

 1. Je bent nog steeds verantwoordelijk: Een PEO is een medewerkgever van de cliënten die hij bedient. Voor eventuele fouten van de PEO zijn zowel de klant als het uitzendbureau aansprakelijk. 
 2. Controleverlies: Kritieke bedrijfsprocessen kunnen buiten je controle vallen. Je moet je misschien houden aan het beleid en de procedures van de PEO, zelfs als dat betekent dat je bedrijfsdoelen opgeofferd moeten worden. Je verliest ook enige controle over het aanwervingsproces. 
 3. Culturele invloed: PEO's zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten van hun klanten, inclusief het maken van strategieën. Bijgevolg kunnen ze uw bedrijfspraktijken beïnvloeden met betrekking tot HR-strategieën en andere kritieke besluitvormingsprocessen.
 4. Extra kosten: Een PEO inhuren betekent extra HR-gerelateerde diensten en kosten, waaronder een maandelijkse betaling, een jaarlijkse prijsonderhandelingssessie en een opzegvergoeding.
 5. Prijzen zijn subjectief: De prijs, die soms onderhandelbaar is, varieert van PEO tot PEO, waardoor het moeilijk is om een eerlijke prijs vast te stellen.

Functionele verschillen tussen een EOR vs PEO

Werkgelegenheid

Ondanks de vele overeenkomsten zijn er cruciale functionele verschillen tussen een EOR en een PEO.

1. Aansprakelijkheid van de klant

EOR's zijn legale bedrijven met volledige controle over hun activiteiten. Als klanten een EOR inhuren, huren ze in feite een apart bedrijf in voor hun arbeids- en verwerkingsbehoeften. Als de EOR in deze situatie een fout maakt, is alleen dat bedrijf verantwoordelijk voor eventuele fouten of nalatigheid.

Een PEO is daarentegen een co-werkgever van de klanten die het bedient. Een PEO is een verlengstuk van het bedrijf van de klant. Voor fouten die de PEO maakt, zijn zowel de klant als het bureau aansprakelijk.

2. Bedrijfsregistratie

EOR's zijn werkgevers van de mensen die voor jouw bedrijf werken. Ze vestigen een uitvalsbasis, registreren bedrijfsvergunningen en worden geregistreerd als werkgevers. Als zodanig hoef je geen bedrijf te registreren in een bepaalde staat of te voldoen aan hun wetten. 

PEO's zijn in wezen medewerkgevers van de bedrijven die ze bedienen. Daarom moet een klant een bedrijf registreren en licenties en vergunningen verwerven voor de staat of het gebied waar hij werknemers wil aannemen.

3. Internationale naleving en wettelijke verantwoordelijkheid

Als je een PEO gebruikt, moet je voldoen aan alle wettelijke vereisten die gelden in het land, de staat en de stad waar je werknemers wilt aannemen. Bovendien kan een PEO geen HR-gerelateerde diensten leveren aan klanten in specifieke landen of regio's. 

Als je echter een EOR gebruikt, is je bedrijf niet gebonden aan internationale wetten. De EOR registreert zichzelf als bedrijf en doet alle werving en verwerking binnen dat land of die regio. Je hoeft je geen zorgen te maken over het vinden en inhuren van een EOR in een bepaald land of een bepaalde regio, want ze werken voor jou ongeacht waar ze zich bevinden.

4. Personeelsbeloningen en -verzekeringen

Werkgelegenheid

EOR's bieden werknemers superieure secundaire arbeidsvoorwaarden en verzekeringsprogramma's omdat ze exclusief verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun kernactiviteiten. Sommige bieden een volledig pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl andere slechts een beperkt aantal aanbieden. Naast ziektekostenverzekeringen en andere standaardopties kunnen EOR's een internationaal arbeidsvoorwaardenplan ontwikkelen dat voldoet aan de lokale wet- en regelgeving.

PEO's kunnen bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden en verzekeringsprogramma's aanbieden, maar dit is niet hun hoofdverantwoordelijkheid. Als medewerkgevers van de klanten kunnen bedrijven verplicht zijn om voordelen en arbeidsverzekeringen aan te bieden. Sommige PEO's dekken zelden de vergoedingen voor werknemers, terwijl andere dit in de overeenkomst kunnen opnemen.

5. Aanwerving en inwerken

EOR's nemen werknemers in dienst, meten hun prestaties en geven ontslagaanzeggingen. Naast het standaard wervingsproces kunnen ze klanten een meer internationaal gerichte service bieden door werknemers uit een specifiek land of een specifieke regio in dienst te nemen.

PEO's voeren vergelijkbare taken uit als EOR's, waaronder het aannemen en ontslaan. De meeste PEO's ondersteunen echter geen internationale tewerkstelling en nemen geen werknemers aan op basis van geografische locatie. In plaats daarvan is het doel van PEO om de naleving van arbeidsvoorwaarden te handhaven, directe salarisadministratie voor klanten te verzorgen, HR-boekhoudtaken af te handelen en juridische bijstand te verlenen.

6. Werknemersclassificatie

De employee relationship service overeenkomst met een PEO kan andere externe dienstverleners toestaan om HR-gerelateerde diensten te leveren. Er kan bijvoorbeeld een wervingsbureau worden ingehuurd om HR-gerelateerde diensten te leveren naast het aannemen van werknemers. 

EOR's hebben volledige controle over het wervingsproces en leveren alle HR-gerelateerde diensten op locatie. Dankzij de volledige administratie en aansprakelijkheid van EOR's kunnen ze alle taken met betrekking tot het aannemen van personeel van begin tot eind uitvoeren. Ze bieden het soort werkomgeving dat werknemers verwachten en een gevoel van zekerheid en stabiliteit.

FAQ's

Vraag: Is PEO en EOR hetzelfde?

Antwoord: PEO en EOR zijn niet hetzelfde. Een PEO is een medewerkgever van een bedrijf en levert HR-gerelateerde diensten. Een EOR is een onafhankelijke werkgever die verantwoordelijk is voor het registreren en aannemen van werknemers en die standaard HR-gerelateerde taken uitvoert.

Vraag: Is PEO een recordwerkgever?

Antwoord: Een PEO is niet noodzakelijkerwijs een werkgever; afhankelijk van de contractvoorwaarden kunnen ze echter wel als werkgever optreden. De referenties van een PEO zijn onder meer het leveren van directe salarisadministratie en het aanbieden van een reeks HR-gerelateerde oplossingen. In de meeste gevallen fungeert een werkgever of the record voornamelijk als werkgever voor belastingdoeleinden.

Vraag: Is ADP een EOR?

Antwoord: ADP biedt EOR-diensten voor klanten die werknemers in specifieke landen in dienst willen nemen. Via ADP TotalSource kunnen bedrijven werknemers aannemen in de VS, Canada en Puerto Rico zonder zich in die landen te registreren.

Vraag: Wat is EOR in het bedrijfsleven?

Antwoord: EOR is een bedrijf dat werknemers inhuurt en HR-gerelateerde taken uitvoert namens andere bedrijven. Het is een bedrijfsmodel waarbij klanten toegang hebben tot HR-oplossingen zonder zich in specifieke landen of regio's te registreren.

Conclusie

Inzicht in het verschil tussen EOR vs. PEO zal werkgevers helpen bij hun bedrijfsdoelen en regionale vereisten. Een EOR is meer geschikt voor internationaal gerelateerde bedrijven, terwijl PEO's beter geschikt zijn voor binnenlandse bedrijven.

Bij de keuze tussen een EOR en PEO moet je rekening houden met de internationale arbeidsbehoeften van je bedrijf en de diensten die je nodig hebt. Naast de standaard HR-gerelateerde diensten bieden sommige EOR's een volledig pakket secundaire arbeidsvoorwaarden en verzekeringsprogramma's aan. 

Nederlands